Home

Callopanchax Myers 1933

Type Species : Callopanchax occidentalis

Callopanchax huwaldi (Berkenkamp & Etzel 1980)
Callopanchax monroviae (Roloff & Ladiges 1972)
Callopanchax occidentalis (Clausen 1966)
Callopanchax sidibeorum Sonnenberg & Busch 2010
Callopanchax toddi (Clausen 1966)

Distribution map