Home

Hypsopanchax Myers 1924

Type Species : Hypsopanchax platysternus

Hypsopanchax jobaerti Poll & Lambert 1965
Hypsopanchax jubbi Poll & Lambert 1965
Hypsopanchax modestus (Pappenheim & Boulenger 1914)
Hypsopanchax platysternus (Nichols & Griscom 1917)
Hypsopanchax zebra (Pellegrin 1929)