Teugels 1991

Guinea Bissau - Guinea. April 1991.

1 km Ncessé train station to Dolisie, Congo A.escherichi
1 km upstream Divenda Falls, Congo A.escherichi
Near Youmbi, Lac Youmbi, Congo  
3 km Kola, Bondo river, trib. L. Yangala, Congo  
Mouela river, trib. Loundji & L. Nanga, Congo  
Ndyarendi, Togon drainage  
Nguelodi River, tributary of Kogon River